De Landelijke tafel tekorten, waar de AVS, FvOv en CNV Onderwijs aan deelnemen, roept op tot een visionair gesprek over een gezamenlijk perspectief met een samenhangende koers en aanpak voor het leraren- en schoolleiderstekort. De tafel wil omgebouwd worden tot een stuurgroep of taskforce met voldoende mandaat en slagkracht. Dit schrijven de drie bonden aan de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven.

De bonden, waaronder de AVS, schrijven over de urgentie van de tekorten. Alle deelnemers aan tafel zijn doordrongen van deze urgentie en de wil om het personeelstekort samen aan te pakken. “Tegelijkertijd wordt er aan de Landelijke tafel tekorten op dit moment vooral informatie uitgewisseld. Er is weinig tijd voor een visionair gesprek over een gezamenlijk perspectief met een samenhangende koers en aanpak.” Gezien de urgentie is er behoefte aan een gezamenlijk perspectief, meer daadkracht, meer snelheid, meer commitment van alle partijen (landelijk, regionaal en lokaal) en meer regie. De bonden roepen de ministers op om hierin regie te nemen.

De bonden stellen voor de Landelijke tafel tekorten zo spoedig mogelijk om te bouwen naar een stuurgroep of taskforce met voldoende mandaat en slagkracht. “Waarbij er gewerkt wordt aan een gezamenlijk perspectief, een set aan maatregelen, een tijdpad en afspraken over de uitvoering en financiering.”

Ook vinden de bonden dat er regie nodig is vanwege de noodplannen die nu door de G5 zijn of worden ontwikkeld. “Wij vinden het noodzakelijk dat die noodplannen gezamenlijk worden gewogen en waar gewenst belemmeringen worden weggenomen en faciliteiten worden verstrekt.” Zij geven daarbij aan dat de noodplannen en de bijhorende beleidkeuzes en faciliteiten zich niet kunnen beperken tot de G5.

Zij vragen van de ministers een uitnodiging voor de noodzakelijke vervolgstappen.

Downloads

Gerelateerd nieuws