Landelijke Ouderraad van start

De nieuwe Landelijke Ouderraad is 1 januari 2014 van start gegaan. De LO Raad is spreekbuis voor alle ouders met schoolgaande kinderen, sinds het ministerie van OCW de subsidie voor de landelijke ouderorganisaties heeft ingetrokken.

Kerntaak is informatie en steun bieden aan individuele ouders en groepen van ouders die zich regionaal of rond een specifiek (onderwijs)thema organiseren. Het oprichtingsbestuur van de LO Raad heeft met het aannemen van een directeur de eerste stap gezet voor de vorming van de organisatie. Peter Hulsen zal vanaf 1 februari 2014 de LO Raad verder opbouwen tot een vraagbaak voor individuele ouders en georganiseerde ouders en steunpunt voor regionale ouderinitiatieven. De LO-raad wordt een gezaghebbende gesprekspartner voor de Tweede Kamer, werkgeversorganisaties in het onderwijs, vakbonden en leerlingen.

De LO Raad blijft ook de landelijke telefonische adviesdienst (5010) verzorgen.

Meer informatie: www.loraad.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.