In verschillende regio’s van ons land hebben scholen te maken met dalende leerlingenaantallen. Omdat veel schoolleiders en schoolbesturen vragen hebben over de effecten van leerlingendaling en de ruimte voor scholen om hier goed op in te spelen, is een landelijke helpdesk leerlingendaling geopend bij het Informatiecentrum Onderwijs (ICO) van DUO. Het mailadres van de helpdesk is: ico@duo.nl. Voor het po is het telefoonnummer: 079-3232333. Het telefoonnummer voor het vo is: 079-3232444.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd