Op bijna iedere basisschool werkt een intern begeleider. Anders dan groepsleerkrachten hebben zij lang niet altijd in de eigen school een collega met eenzelfde functie om ervaringen uit te wisselen, om vragen aan te kunnen stellen of om kennis mee te delen.

Veel IB-ers ontmoeten af en toe collegas op bijeenkomsten vanuit het Samenwerkingsverband WSNS, of komen elkaar tegen bij een opleiding. Sinds enkele maanden is er een platform voor IB-ers uit het hele land om met elkaar in contact te komen: de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders. Uit alle windstreken van het land werkten IB-ers met elkaar samen om een eigen beroepsgroep op te bouwen. Steeds meer IB-ers sluiten zich aan en leveren een bijdrage aan de beroepsgroep door te helpen bij het organiseren van bijeenkomsten, een artikel te schrijven voor de digitale Nieuwsbrief, te wijzen op bijeenkomsten die voor IB-ers interessant kunnen zijn, te discussiren met elkaar over groepshandelingsplannen, enzovoorts. Kijk op www.lbib.nl voor meer informatie en aanmelden als lid van de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders.

Actueel
Kader Primair 1 -September 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws