Landelijke beroepsgroep gedragsspecialisten van start

Na de oprichting en voorbereidende activiteiten, gaat de Landelijke Beroepsgroep voor Gedragsspecialisten (LBGS) dit schooljaar echt van start.

De LBGS is opgericht in navolging van de Landelijke Beroepsgroepen IB en AB. De nieuwe organisatie valt ook onder de koepel Beter Begeleiden. Het is de bedoeling dat er een platform komt van specialisten in onderwijs die straks ook in een beroepsregister worden opgenomen. Gedragsspecialisten zijn leerkrachten die extra geschoold zijn in het omgaan met kinderen met gedragsproblemen. Het begeleiden van ouders en collega´s speelt een grote rol in het werk van de gedragsspecialist. De laatste jaren bieden diverse organisaties de opleiding tot gedragsspecialist aan. De opleiding is op het niveau van HBO-Master Special Educational Needs (SEN).

Meer informatie: http://www.lbgs.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.