Van 8 tot en met 12 mei organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad in nauwe samenwerking met partners (zoals de ministeries van OCW en VWS) de Landelijke Actieweek Thuiszitters.

Tijdens deze week kunnen scholen deelnemen aan een groot aantal activiteiten, waarbij ze nieuwe contacten op kunnen doen, bestaande samenwerkingen kunnen versterken en aanpakken kunnen uitwisselen. Goede voorbeelden over het voorkomen en terugdringen van thuiszitten kunnen worden gemaild naar steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl. Deze worden gedeeld op de site van het steunpunt, zodat andere scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en jeugdzorg er hun voordeel mee kunnen doen. Ook staat er op de site www.passendonderwijs.nl een toolbox met brochures, handreikingen, modellen en websites.


Over de Actieweek Thuiszitters

De Landelijke Actieweek Thuiszitters wordt georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs VO van de VO-raad samen met de PO-Raad, de MBO Raad, de VNG, de ministeries OCW en VWS, Gedragswerk, Ingrado, het NJI, Ouders & onderwijs, LECSO, IederIn, LAKS, het NCJ, de Raad van de Kinderbescherming, Lansbrekers, Bureau Onderwijsconsulenten en de Inspectie van het Onderwijs.
 

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders