Landelijke actie ‘Frisse scholen’ pakt slecht binnenmilieu aan

Zowel GGD als SenterNovem, agentschap voor duurzaamheidsvraagstukken, signaleren dat de kwaliteit van het binnenmilieu op scholen ver onder de maat is. Ook kan het energiegebruik gemiddeld met ongeveer de helft omlaag. In opdracht van het ministerie van VROM startte SenterNovem daarom het Frisse scholen project.

Door het slechte binnenmilieu in scholen neemt het aantal astmatische klachten bij leerlingen en leerkrachten toe. Bovendien wijzen buitenlandse onderzoeken uit dat de leerprestaties eronder lijden. Momenteel loopt een dergelijk onderzoek ook in Nederland. GGDs hanteren nu nog dezelfde normen voor kantoorpanden en scholen met betrekking tot ventilatie. Het is de vraag of deze normen streng genoeg zijn voor scholen. Hoewel het open zetten van een paar ramen al flink kan helpen, wordt aangeraden om in nieuwe schoolgebouwen geavanceerde ventilatiesystemen te installeren. Om kennis en ervaring op te doen heeft SenterNovem tien scholen met verbouwplannen ondersteund om na te gaan welke maatregelen helpen om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren en energie te besparen. Via de proefprojecten worden praktische en technische mogelijkheden voor verbetering van de situatie in kaart gebracht. Uit deze tien pilots blijkt ook dat de concentratie CO2 op veel scholen te hoog is en boven de grenswaarde van 1200 ppm uitkomt. De genquteerde leerkrachten beoordelen het binnenklimaat bovendien als onvoldoende en hun klachten zijn talrijk. Ook worden groepsruimten onvoldoende geventileerd en hebben veel scholen nog enkel glas. SenterNovem heeft voor het Frisse scholen project versterking gezocht bij ruim 20 organisaties uit de onderwijsen bouwwereld (onder andere GGD, VNG, Astma Fonds, NIGZ en scholenen brancheorganisaties). Het landelijke karakter en de overtuiging van de gemeenschappelijke noodzaak moeten leiden tot een drastische verbetering van de situatie. Wat extra wordt genvesteerd in energiebesparing en binnenmilieu wordt op termijn terugverdiend door een lager ziekteverzuim onder leerkrachten en aanzienlijk lagere energiekosten.

Op http://www.frisse-scholen.nl/ kunnen onder meer scholen terecht voor achtergrondinformatie, inlichtingen, tips, maar ook voor vragen over dit onderwerp. Scholen met verbouw- of renovatieplannen kunnen zich via de site aanmelden om deel te nemen aan de groep van zestig scholen die met ondersteuning van SenterNovem maatregelen gaan treffen om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren en energie te besparen.

Actueel
Kader Primair 9 – mei 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.