Landelijk onderzoek naar tevredenheid over basisonderwijs

Het grootste onderzoek ooit naar de (on)tevredenheid over het basisonderwijs is vlak voor de zomervakantie gestart. Het Nationaal Onderzoek Tevredenheid Onderwijsinstellingen (NOTO) is hiermee het eerste landelijke onderzoek in zijn soort. Het is een initiatief van het Centrum voor Online Onderzoek en is ontwikkeld in samenwerking met de AVS. 

Sinds 24 juni 2008 kunnen alle ouders van basisschoolleerlingen hun mening geven over vrijwel alle facetten van het primair onderwijs aan hun kinderen. Het NOTO ondervraagt ouders onder meer over de volgende onderwerpen:

o of ze tevreden zijn over wat hun kinderen leren;
o hun mening over de gebruikte onderwijsmethoden;
o het contact met de school en de leerkracht;
o de faciliteiten op de school;
o veiligheid;
o pestgedrag;
o het advies voor een vervolgopleiding.

Ook wordt gevraagd naar waarden en normen. Sluit de religieuze identiteit van de school aan bij die van de ouders? Wat vinden ze van de manier waarop de leerlingen worden onderwezen in burgerschap? Niet alleen de ouders, maar ook de leerlingen zelf kunnen hun mening geven over het onderwijs dat zij krijgen en over de school waarop zij zitten. Ook dit deel van het onderzoek wordt landelijk uitgevoerd en staat open voor alle leerlingen uit het basisonderwijs. De resultaten van het NOTO maken het mogelijk om scholen van bijvoorbeeld verschillende denominaties en met verschillende onderwijsconcepten met elkaar te vergelijken. Verder is het mogelijk om na te gaan in hoeverre zaken als de sociaal-economische achtergrond van leerlingen en de aard van het contact tussen ouder en school van invloed is op de tevredenheid van ouders over de onderwijsinstelling. In het najaar van 2008 worden de eerste resultaten van het NOTO landelijk bekend gemaakt. Het eindresultaat over het schooljaar 2008/2009 zal vóór de zomervakantie van 2009 bekend worden gemaakt. Het NOTO zal jaarlijks worden uitgevoerd. Vanaf 2010 is het dus ook mogelijk om de resultaten van verschillende perioden met elkaar te vergelijken, en zo het effect van eventuele beleidsmaatregelen te volgen.

Meer informatie: www.scholenonderzoek.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.