Op donderdag 4 juni vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. Dit laat minister Slob van Onderwijs weten. LAKS, de landelijke vertegenwoordiger van scholieren, had hierom gevraagd. Op welke manier dat samen vieren kan, is afhankelijk van de situatie op die dag.

Afhankelijk van de school horen sommige leerlingen al eerder dat ze geslaagd zijn, maar op 4 juni wordt dit met alle leerlingen samen gevierd.
Minister Slob: “Hoe we het einde van de examens precies gaan vieren, hangt natuurlijk af van de omstandigheden op 4 juni. Maar ik hoop dat er die dag veel vlaggen met schooltassen uit kunnen, zoals de jaarlijkse traditie. De meeste eindexamenkandidaten hebben keihard gewerkt de afgelopen jaren. Ik gun ze in deze ongekende crisis met dit landelijke moment toch een mooie afsluiting van hun middelbare schoolloopbaan.”

Herkansingen
Omdat er dit jaar geen centraal examen en herkansingen kunnen plaatsvinden, komen er resultaatverbeteringstoetsen. Deze toetsen worden door de scholen gemaakt en gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak. Deze toetsen tellen voor 50 procent mee voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde schoolexamen. Op die manier kunnen leerlingen hun cijfers op de schoolexamens ophalen. Deze resultaatverbeteringstoetsen worden vanaf 4 juni afgenomen. Een leerling mag voor twee vakken zo’n toets afnemen in plaats van één, omdat het centraal examen niet doorgaat. Leerlingen die geslaagd zijn, krijgen een volwaardig diploma waarmee zij kunnen doorstromen naar het vervolgonderwijs.
 
Slaag-zakregeling
Of een leerling geslaagd is, is afhankelijk van de cijfers. Het ministerie heeft onlangs bekendgemaakt welke minimale cijfers er nodig zijn om te slagen. In deze slaag-zakregeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de reguliere regeling. Deze verschillen per onderwijssoort. Ze zijn te vinden op rijksoverheid.nl/examens.
 
Voortgezet speciaal onderwijs
Ook de slaag-zakregeling voor leerlingen die staatsexamen doen is gepubliceerd, zoals veel leerlingen op het voortgezet speciaal onderwijs. Er wordt bij de afname van het college-examen extra aandacht besteed aan de afnamecondities, zodat de afname zo prettig mogelijk voor de kandidaat verloopt.

Links

Gerelateerd nieuws