Landelijk debat over toekomst onderwijs van onderwijsadviesbranche

Wat moeten kinderen op school leren om zich optimaal voor te bereiden op de toekomst? Op donderdagavond 28 mei staat deze vraag centraal in 18 debatten door het hele land. De onderwijsadviesbranche nodigt in het kader van de dialoog Onderwijs2032 iedereen uit om in gesprek te gaan over de inhoud en toekomst van het onderwijs.

Naast de organisatie van de inhoudelijke debatten leveren de onderwijsadviesbureaus ook een inhoudelijke bijdrage. Zij duiden de trends die in de debatten benoemd worden en doen aanbevelingen hoe het onderwijs hierop kan inspelen. De uitkomsten dragen de onderwijsadviesbureaus over aan het Platform Onderwijs2032, een initiatief van het ministerie van OCW. In opdracht van staatssecretaris Sander Dekker brengt deze commissie in het najaar van 2015 advies uit aan het kabinet.

Zie www.edventure.nu voor een overzicht van de regionale debatten.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.