De eerste grote stap in de oplevering van Vensters PO vindt najaar 2013 plaats. Vanaf dan staat informatie over een eerste serie onderwerpen voor alle basisscholen van Nederland online. Met Vensters PO worden cijfers van scholen verzameld in één systeem.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de scholen zelf. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over leerlingenpopulatie, financiën, personeel en onderwijsopbrengsten. Vensters PO geeft deze cijfers in rapportages terug aan de scholen (schoolleiders) en schoolbesturen in het po, (v)so en sbo. Daarmee biedt Vensters PO scholen een basis om de eigen organisatie nog professioneler te besturen. Ook wordt het voor scholen makkelijker om het gesprek met onder meer ouders en gemeenten aan te gaan.
De oplevering van Vensters PO vindt in stappen plaats. Zo kunnen scholen al op korte termijn resultaten zichtbaar maken. Dit najaar staat de eerste serie indicatoren voor alle basisscholen van Nederland online. Het gaat onder meer om informatie over aantal leerlingen, kenmerken personeel en voedingsgebied. Daarbij is het streven om ook de indicator ‘eindresultaten’ te tonen. Een speciale commissie Eindresultaten werkt momenteel aan mogelijkheden om dit betrouwbaar en vergelijkbaar te doen.
Gegevens worden alleen ontsloten als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet de indicator een heldere definitie hebben, getest zijn door het veld en moet de uitwerking op draagvlak in het po-veld kunnen rekenen. Daarnaast moeten alle scholen toegang hebben tot de eigen informatie en de mogelijkheid hebben deze toe te lichten.
Vensters PO is in 2015 volledig gereed. De uitvoering is in handen van Stichting Schoolinfo in opdracht van de PO-Raad.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws