LAKS: scholieren willen weer volledig naar school

Een ruime meerderheid van de scholieren (69 procent) vindt het wenselijk dat de scholen na de zomervakantie weer volledig opengaan, blijkt uit een peiling van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder duizenden scholieren. Volgens de NOS geven Haagse bronnen aan dat de scholen weer open gaan. Scholieren maken zich voornamelijk zorgen over hun leerprestaties en hun sociale contacten wanneer de scholen niet volledig open kunnen.

Uit dezelfde peiling blijkt dat 56 procent van de middelbare scholieren denkt een leerachterstand te hebben opgelopen de afgelopen tijd. LAKS-voorzitter Lossie: “We wisten dat voor sommige scholieren het digitale afstandsonderwijs minder toereikend is, maar dat zulke grote groepen scholieren zich zorgen maken over hun leerontwikkeling is schrijnend. Nu de scholen na de zomer volledig opengaan zal er gekeken moeten worden hoe het onderwijsaanbod en de toetsing en examinering deze achterstanden en ongelijkheden verkleint in plaats van vergroot.” 

Aan het begin van de coronacrisis beoordeelde 74 procent van de scholieren het digitaal afstandsonderwijs als minder of veel minder goed ten opzichte van het reguliere onderwijs. Een maand later, in april, was dit teruggebracht naar 62 procent van de scholieren. Sinds de beperkte opening van scholen is de kwaliteit van digitaal afstandsonderwijs weer gekelderd naar ongeveer het oude niveau, met 71 procent van de scholieren die het digitale afstandsonderwijs als minder volwaardig beoordeelt. 

Als het aan scholieren ligt blijven we het goede van het digitale afstandsonderwijs behouden in de toekomst, ook als de scholen weer volledig opengaan. 38 procent van de scholieren ziet het liefst dat er een combinatie komt van zowel het fysieke onderwijs als het digitale afstandsonderwijs. Volgens Lossie kun je hierbij denken aan het kunnen maken van een eigen dagindeling of het eigenaarschap over het leertempo.

Links