Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vraagt om snelle actie van de politiek en scholen. Naar aanleiding van de fouten rondom de schoolexamens op het Calvijn College te Amsterdam en de misstanden vorig jaar in Maastricht, trekt het LAKS aan de bel over problematiek rond de examens. Volgens het LAKS gaat het structureel mis en zijn deze twee zaken zeker niet de enige twee.

68 leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam moeten een aantal schoolexamens opnieuw maken. De leerlingen moeten de onderdelen inhalen omdat de school ze eerder niet heeft getoetst, terwijl ze wel in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) van de school stonden. Nadat de school dit zelf gemeld had, deed de Inspectie van het Onderwijs onderzoek en kwam tot de conclusie dat de toetsen alsnog moesten worden gedaan. Vorig jaar ging het ook mis op het VMBO Maastricht. Daar werden van 353 leerlingen de examens ongeldig verklaard nadat de Inspectie onderzoek had gedaan en er ook grote misstanden bleken rond de schoolexamens.

Wettelijk moet een leerling het PTA hebben afgerond voordat de eindexamens beginnen. Het PTA bestaat vaak uit een breed scala aan toetsen en telt voor de helft mee in het eindcijfer. Scholen hebben een grote vrijheid in het samenstellen van onderwerpen en onderdelen van het PTA. LAKS-voorzitter Jordy Klaas: “De vraag is of scholen die vrijheid wel aankunnen.”

Peiling
Het LAKS is naar aanleiding van VMBO Maastricht dieper in de problemen rondom PTA’s gedoken. Zo sprak het LAKS met veel scholieren over de gang van zaken rond de schoolexamens en hield ze een peiling, waar ruim 1.400 reactie op binnenkwamen.

Daarin gaf bijna 1 op de 4 leerlingen aan dat er geen schoolexamen/toets is afgenomen, terwijl deze wel in het programma van toetsing en afsluiting stond; precies de dwaling die de leerlingen op het Calvijn College dupeerde. Verder geeft 49 procent van de respondenten aan dat er wel eens een examen niet volgens de planning wordt afgenomen. Klaas: “Ik weet dat er hard is gewerkt aan verbetering, maar het is blijkbaar niet genoeg.”

Het PTA moet worden ingestemd door de medezeggenschapsraad (MR) van een school, waar ook leerlingen in zitten. Het LAKS vroeg ook deze leerlingen naar hun ervaringen. Daar blijkt dat bij meer dan de helft (53 procent) van de respondenten de PTA’s niet voor de wettelijke deadline van 1 oktober heeft ingestemd en dat een aantal leerlingen in de raad zelfs nooit een PTA hebben gezien.

Een van de oorzaken voor de problematiek ziet het LAKS in overladenheid in het toetsingsprogramma, waardoor problemen met planning en administratie op de loer liggen en in slecht toegeruste medezeggenschapsraden die moeten toestemmen met het PTA. Klaas: “Toetsingsprogramma’s zitten overvol. Scholen moeten heldere en begrijpelijke keuzes maken als ze een eigen examen willen maken.”

De LAKS-voorzitter spreekt over een structureel probleem, dat vraagt om ander beleid. “De examens moeten op de schop.”

Gerelateerd nieuws