LAKS opent meldpunt voor digibete docenten

Uit onderzoek blijkt dat maar weinig scholieren tevreden zijn met de manier waarop hun leraren omgaan met elektronica en het internet. Daarom heeft Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) een meldpunt geopend waar zij een klacht kunnen indienen. De gebundelde klachten worden later aangeboden aan lerarenopleidingen en schoolbesturen.

Minder dan de helft van de ondervraagde scholieren in de LAKS-monitor van 2014 geeft aan dat zij tevreden zijn over de mate waarin docenten omgaan met ICT. Vaak weten scholieren beter dan de docent hoe de ICT werkt. Dit roept bij scholieren ergernissen op, omdat het onderwijs wel steeds meer gebruik maakt van digitale leermiddelen.

De verzamelde klachten wil het LAKS overhandigen aan lerarenopleidingen en organisaties die nascholing verzorgen en aan schoolbesturen.

Uit onderzoek van Kennisnet blijkt overigens dat een overgrote meerderheid van de docenten zelf tevreden is over de eigen digitale vaardigheden. Volgens het LAKS gaat het vooral om oudere docenten die nog veel moeten leren over de mogelijkheden van nieuwe technologieën.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.