Lagere resultaten door te lang achter de pc

Leerlingen die de pc op school zeer vaak gebruiken, halen veel lagere resultaten. Dat is de opvallende conclusie uit een internationale studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in 31 landen. Volgens het onderzoek kunnen scholen beter investeren in vakken als begrijpend lezen en rekenen.

Als elke leerling een basisniveau in begrijpend lezen en wiskunde bereikt, zal dat in onze digitale wereld meer bijdragen tot gelijke kansen dan simpelweg de toegang tot hoogtechnologische apparaten en diensten te vergroten of te subsidiëren, aldus de studie.

Volgens het onderzoek halen leerlingen die de computers op school matig gebruiken iets betere resultaten dan leerlingen die slechts zelden op de schoolcomputer werken. Maar leerlingen die de pc op school zeer vaak gebruiken, halen veel lagere resultaten, zelfs als rekening wordt gehouden met hun sociaaldemografische achtergrond. Het rapport ‘Students, Computers and Learning: Making The Connection’ toont aan dat landen die aanzienlijk investeerden in ICT in onderwijs ‘geen enkele opvallende verbetering’ lieten zien in de resultaten die ze boekten voor begrijpend lezen, wiskunde en wetenschappen.
Bij goed presterende schoolsystemen in onder andere Zuid-Korea en Shanghai wordt zelfs heel weinig gebruik gemaakt van computers. Volgens de denktank OECD zijn er op Nederlandse scholen 2,6 kinderen per computer en gebruikt 94 procent van de leerlingen een computer. Van de onderzochte landen gaf 72 procent aan dat ze op school een computer gebruikten (in 2012).
 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.