Met ingang van 1 januari 2020 zit op digitale leermiddelen 9 procent btw in plaats van 21 procent.
 
Met de verlaging van het btw-tarief komt er eindelijk een einde aan de btw-ongelijkheid tussen digitale en papieren leermiddelen. Voorwaarde voor de btw-verlaging is dat de leveranciers die verwerken in hun prijzen.
 
Op Prinsjesdag 2019 heeft het kabinet het Belastingplan 2020 gepresenteerd. Op basis hiervan past Nederland de eigen btw-regelgeving aan en wordt het bestaande verschil in btw-behandeling tussen een fysieke drager of langs elektronische weg met ingang van 1 januari 2020 weggenomen. Leermateriaal wordt daarbij expliciet genoemd: ‘Bovendien vallen [digitale] leermiddelen voor het onderwijs straks onder het verlaagde btw-tarief.’ Fiscaal gezien is er dan een gelijk speelveld tussen papier en digitaal. Dit betekent dat scholen voor hetzelfde budget méér digitaal materiaal kunnen aanschaffen.

Links

Gerelateerd nieuws