Partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo die een aspirant-opleidingsschool willen vormen, kunnen hiervoor tussen 27 juli en 1 oktober subsidie aanvragen bij het ministerie van OCW.

Dit is een laatste subsidieronde en daarmee de laatste kans voor partnerschappen om subsidie aan te vragen. Een onderdeel van de aanvraag is het ontwikkelplan. Tot 1 augustus kunnen de scholen een concept van het ontwikkelplan voorleggen aan DUS-I. Voor het schrijven van een ontwikkelplan zijn handreikingen beschikbaar via het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Hier is ook aanvullende informatie te vinden.

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om toekomstige leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk.

Links

Gerelateerd nieuws