Naar verwachting zullen begin juni 2021 de regelingen met betrekking tot de bekostiging van het Nationaal Programma Onderwijs door het  ministerie van OCW bekend worden gemaakt. Vooruitlopend op deze regelingen is het van 1 tot en met 13 juni nog mogelijk om subsidie aan te vragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s op grond van de subsidieregeling die sinds 2020 van kracht is.

Deze laatste aanvraagperiode is mogelijk omdat het beschikbare budget voor 2021 in de vorige periode (15 april tot en met 2 mei) nog niet is uitgeput. Voor het primair onderwijs resteert nog circa 55 procent van het beschikbare budget, voor het voortgezet onderwijs circa 38 procent. In de eerder gepubliceerde regeling was deze mogelijkheid al aangekondigd.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Link

Gerelateerd nieuws