Scholen kunnen bij de provincie aankloppen om een eenmalige specifieke uitkering aan te vragen die helpt hun gebouwen te verduurzamen. Deze regeling geldt voor schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het basisonderwijs die maximaal 10 gebouwen in eigendom hebben. Voor schoolbesturen van door het Rijk bekostigde scholen in het voortgezet onderwijs geldt dat zij maximaal vijf gebouwen mogen hebben. Er kan tot 13 november 2020 een aanvraag worden gedaan.

De subsidie wordt verstrekt aan provincies, die op hun beurt scholen begeleiden bij het verduurzamen van de gebouwen die in hun eigendom zijn en kennis hierover delen. Het doel is om de schoolgebouwen CO²-arm te maken. Het geld gaat niet naar de bekostiging van de verduurzaming van gebouwen, maar naar begeleiding en advisering in dit traject. Per provincie bedraagt de uitkering maximaal 2 miljoen euro.

De provincie kan een subsidieaanvraag doen via het formulier op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Naast de uitleg waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd met bijbehorend plan van aanpak, moet de aanvraag de planning en methodiek die wordt gebruikt bij de uitvoering van de verduurzaming bevatten.

In de Staatscourant staat verdere informatie over de inhoud en aanvraag van de subsidie.

Links

Gerelateerd nieuws