‘Laat leerkracht experimenteren met open leermiddelen’

De Onderwijsraad geeft in het rapport ‘Onderwijs en open leermiddelen’ aan de koers vooral te richten op open leermiddelen: digitale leermiddelen die voor een groot deel vrij toegankelijk zijn, en die leerkrachten naar behoefte kunnen ‘arrangeren’, aanvullen of veranderen. De raad presenteerde het advies onlangs aan de Tweede Kamer.De raad is van mening dat nu het juiste moment is aangebroken om het gebruik en ontwikkelen van open leermiddelen een impuls te geven, omdat de bereidheid van leerkrachten om gebruik te maken van de innovatieve mogelijkheden van ict toeneemt. Bovendien versterkt het arrangeren van leermiddelen – het bewerken of ordenen van de digitale content op een dusdanige manier dat er een relevant leermiddel ontstaat – de vakinhoudelijke en didactische professionaliteit van de leerkracht. Dit kan volgens de Onderwijsraad als belangrijk neveneffect hebben dat het beroep voor nieuwe generaties aantrekkelijker wordt. Tegelijkertijd kan het onderwijs meer op maat, interactiever en actueler worden gemaakt. “De minister kan een stimulerend voorbeeld geven door een open doorlopende leergang (van 3 jaar tot 18 jaar) te laten ontwikkelen voor een van de kernvakken (bijvoorbeeld taal of rekenen)”, stelt de raad.Om weloverwogen investeringen te kunnen doen ter bevordering van open leermiddelen dienen kosten en baten goed tegen elkaar te worden afgewogen, vindt de Onderwijsraad. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar de huidige besteding van financiële middelen – zoals geld dat gebruikt wordt om methoden aan te schaffen – maar ook naar middelen in ‘natura’. Zoals activiteiten die leerkrachten nu al ondernemen in het kader van leermiddelenontwikkeling en het toepasbaar maken van leermiddelen. Beide elementen zijn van belang om te komen tot een systeem van (veel meer) open leermiddelen. De Onderwijsraad betrekt daarbij overigens uitdrukkelijk ook de aanwending van schoolboekengelden.Het volledige rapport is beschikbaar viawww.onderwijsraad.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.