Met verbazing hoorde de AVS vrijdagmorgen 16 oktober op het nieuws de plannen van OCW om de meivakantie twee weken te maken. Dit geeft voor de AVS aan hoe ook hier, zoals bij wel meer onderwerpen, de politiek worstelt met de wijze hoe om te gaan met het geven van vertrouwen, autonomie en professionele ruimte. “Laat de autonomie aan het veld”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Schoolleiders zijn met hun besturen in overleg met de medezeggenschapsraad aan zet om een goede vakantieplanning te maken.”
 
We willen in Nederland vooral werken vanuit het Rijnlandse model dat uitgaat van vertrouwen, autonomie en samenwerking. Dat blijkt ook steeds uit notities die verschijnen. Dit in goede tegenstelling tot het Angelsaksische model, dat uitgaat van top down structuur, individualisme, controle en competitie. De politiek zegt vaak in notities dat het uitgaat van de principes van het Rijnlandse, maar handelt keer op keer op de Angelsaksische wijze. Voorbeelden te over! Er is veelal sprake van 'management by explosion'. Van Haren: “De operationele werkgevers, de schoolleiders in de scholen, krijgen er meer dan eens grijze haren van.”
 
Margetijd
Dat de overheid meer wil vastleggen met betrekking tot vakanties is in strijd met de regeldrukagenda die onder andere is bedoeld om belemmerende wet- en regelgeving weg te nemen. Er is veel energie gestoken in het tot stand komen van deze agenda. Wat betreft de schooltijden en de vakanties geeft de cao scholen ruimte om een en ander zelf te organiseren in overleg met teams en MR. Scholen die met gelijke schooltijden werken, hebben meer ruimte om dagen te plannen waarbij de kinderen vrij zijn en de teamleden werken. De zogenaamde margedagen worden jaarlijks vastgelegd in de jaarplanning. Veel scholen geven al sinds jaar en dag een tweede week meivakantie. De margetijd wordt hiervoor gebruikt. Dit is mede ingegeven door het feit dat er maar zeven ononderbroken vierdaagse schoolweken mogen worden gegeven. Er is in het veld ingeslopen dat dit dan ook vakantie is voor het personeel. Met de nieuwe cao is dit nu zeer duidelijk: de jaartaak en het recht op vakantie vallen niet altijd samen met de lestijden en de vakanties voor de kinderen.
 
Kinderen hebben 37,6 – 40 schoolweken. Medewerkers werken 41,3 weken. Het is aan de schoolleiding om met de MR te bespreken hoe de inzet van het personeel op de margedagen voor de kinderen wordt gebruikt. Inzet van die dagen wordt met het vakantievoorstel van staatssecretaris Sander Dekker beknot. Scholen worden dan verplicht om die tijd in te zetten voor een tweede meivakantieweek.
Helaas wordt daarbij dan ook vergeten dat er veel scholen zijn die werken met 23,5 of 24 uur in de week. De margetijd is onvoldoende als je dan de berekening maakt. Of er is dan geen ruimte meer voor studiedagen voor het team. Daarnaast is in de huidige vakantieregeling al een situationeel aspect opgenomen. Dat geldt voor de provincies onder de grote rivieren waar carnaval wordt gevierd.
 
Aan het veld
De AVS vindt het duidelijk dat vanuit OCW het ‘wat’ wordt vastgesteld, maar wil nadrukkelijk het ‘hoe’ aan het veld overlaten. Twee verplichte vakanties voor alle kinderen en de rest aan de regio of de stad overlaten, waarbij afstemming is tussen scholen en besturen en waar medezeggenschapsraden bij worden betrokken. Daar liggen ook kansen voor overleg in de bestaande overlegstructuren als de Lokale Educatieve Agenda (LEA) of de Regionale Educatieve Agenda (REA). Van Haren: “Kortom: overheid laat los en laat het over aan de professionals in de school dit zelf goed te regelen.”
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws