Kwart van de schoolcomputers moet worden vervangen!

TNS NIPO-onderzoek in primair en voorgezet onderwijs
In het komende jaar verwachten scholen voor basis- en voortgezet onderwijs dat tussen de 20% en 25% van hun computers moet worden vervangen. Dit blijkt uit een TNS NIPO-onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting Ict op School.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de ICT-ambities van scholen voor basis en voortgezet onderwijs groter zijn dan vooralsnog in praktijk wordt waargemaakt. Wel gaat de integratie van ICT gestaag door en zijn scholen tevreden over het rendement van ICT.

Samenwerking tussen scholen biedt goede ondersteuning bij de integratie van ICT. Ongeveer de helft van de scholen geeft namelijk aan op dit gebied in belangrijke mate te zijn ondersteund door samenwerkingsverbanden van scholen. De samenwerkingsverbanden zelf voelen zich het best ondersteund door Stichting Ict op School. Samenwerking blijkt een goed middel voor de integratie van ICT in de scholen.

Wensen en aandachtsgebieden
Scholen hebben in de komende tijd vooral behoefte aan computerprogramma's waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken en aan een (beter) leerlingenadministratiesysteem.

Het stimuleren van het gebruik van computers in de klas, het gebruik van ICT voor kwaliteitsverbetering van onderwijs en gebruik van ICT voor achterstandsleerlingen, vormen zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs de belangrijkste aandachtsgebieden. Het verbeteren van vaardigheden en kennis van ICT onder leraren verdient daarbij in de nabije toekomst hoge prioriteit.

Onderzoek
Het TNS NIPO-onderzoek heeft binnen het primair en voortgezet onderwijs plaatsgevonden en is gehouden onder de volgende doelgroepen:
– regionale samenwerkingsverbanden;
– schoolbesturen;
– ICT-management / directeuren;
– docenten.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.