Een kwart van de ouders is bij een positief coronageval in de klas niet bereid hun kind te laten testen. Zij kiezen liever voor een quarantaine van 10 dagen. 24 procent van de ouders wil alleen laten testen als het kind klachten heeft. Dit blijkt uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs onder van kinderen in de schoolgaande leeftijd.

Zestig procent van de ouders maakt zich zorgen dat hun kind op school misschien besmet raakt met het coronavirus. Dit percentage is toegenomen sinds de zomervakantie. Toen lag dat percentage onder de veertig procent.

De meerderheid van de ouders vindt de huidige maatregelen op scholen voldoende. De meeste ouders met een kind in het basisonderwijs vinden het niet nodig dat de maatregelen uitgebreid worden. Meer dan de helft is tegenstander van het dragen van een mondkapje, het houden van 1,5 meter tussen leerlingen en het halveren van klassen. Een lichte meerderheid ziet wel voordelen in het werken in vaste groepjes om contacten te beperken. Over de nieuwste aanscherping in het basisonderwijs – het thuishouden van een kind met neusverkoudheid – zijn ouders verdeeld: 42 procent van de ouders vindt dit een te strenge aanpassing van de maatregelen, 45 procent is het eens met deze verscherpte maatregel.

Ouders met een kind op het voortgezet onderwijs zijn vaker voorstander van (extra) maatregelen. Bijna de helft vindt dat contact tussen leerlingen beperkt moet worden door te werken in vaste groepjes. Ook staan zij positief tegenover het halveren van klassen, het dragen van een mondkapje en 1,5 meter afstand houden.

Ruim zestig procent van de ouders heeft een kind thuis gehad sinds de (gedeeltelijke) heropening van de scholen.

Zelftest

De eerste scholen zijn begonnen met zelftests. Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de ouders in het voortgezet onderwijs positief is over de mogelijkheid voor leerlingen om vrijwillig een zelftest te doen op school: 49 procent is voorstander, 27 procent is tegen.

Uit een ledenpeiling van de AVS eind april bleek dat ruim 95 procent van de scholen voor de meivakantie nog geen zelftests had ontvangen.

Links

Gerelateerd nieuws