Een werkgroep van OSO Fontys en het Seminarium voor Orthopedagogiek heeft een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld voor het speciaal basisonderwijs. Onlangs is dit `instrumentarium voor zelfevaluatie´ in concept gepresenteerd. De komende maanden wordt het instrument op enkele scholen getest. Het hele instrument moet vervolgens voor alle scholen beschikbaar komen in de eerste maanden van 2006.

De werkgroep, bestaande uit Jan de Bekker, Tjitse Bouwmeester en Wil Jaegers, is in 2004 aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem. Dit gebeurde mede door de vragen over de positionering van het speciaal basisonderwijs sbo in het Nederlandse onderwijsbestel en de vraag naar een heldere omschrijving van de kwaliteit van de speciale basisschool. Uniek is dat de opzet van het nieuwe systeem is toegesneden op de bijzondere kenmerken van het speciaal basisonderwijs. De werkgroep heeft zich daarbij gebaseerd op het specifieke waarderingskader voor het sbo, zoals de Inspectie dat heeft geformuleerd. Dit is vervolgens geconcretiseerd in vragenlijsten en aanvullende en verdiepende instrumenten. Het instrumentarium gaat uit van de specifieke wettelijke taken en functies van de sbo-school en de bijzondere positie ervan als voorziening binnen het samenwerkingsverband.

In tegenstelling tot sommige andere instrumenten heeft dit zelfevaluatieinstrument twee doelstellingen:
o Kwaliteitszorg als middel voor de totale schoolontwikkeling
o Kwaliteitszorg als middel voor verantwoording naar het samenwerkingsverband en de Inspectie.

Het zelfevaluatie-instrument is zodanig opgezet dat het op verschillende manieren te gebruiken is:
o in delen en/of in fasen
o beperkt of uitgebreid
o met het gehele team of met vertegenwoordigers
o in relatie tot het PKO van de inspectie

Het instrument wordt als een losbladig systeem uitgegeven en voorzien van een CD-rom met de vragenlijsten. OSO Fontys en het Seminarium voor Orthopedagogiek hebben inmiddels een beperkt ondersteuningstraject ontwikkeld waarmee het gebruik van het instrument door scholen kan worden geoptimaliseerd. Tevens is een begeleidingstraject voor de schoolontwikkeling in de maak, die vanuit de kwaliteitsanalyse in gang kan worden gezet. Voor meer informatie over dit kwaliteitszorgsysteem kunt u terecht bij de AVS. info@avs.nl

Actueel
Kader Primair 3 – November 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws