Ook schoolleiders in het Passend onderwijs hebben behoefte aan praktische handvatten in relatie tot de NP Onderwijsgelden. De AVS heeft 5 kwaliteitskaarten ontwikkeld met financiering en ondersteuning van het ministerie van OCW.

De kwaliteitskaarten bieden schoolleiders in het Passend onderwijs handvatten in hun samenwerking met hun team, school, andere onderwijsprofessionals en externe partners.

De 5 kwaliteitskaarten die nu beschikbaar zijn:

  • Gebruikmaken van kwaliteiten en expertise in de school
  • De intern begeleider binnen passend onderwijs positioneren
  • Samenwerking met externe partners
  • Stimuleren collectief professioneel zelfvertrouwen
  • Leiding geven aan Passend onderwijs vanuit hoge verwachtingen

Links

Gerelateerd nieuws