Veel schoolleiders zitten te springen om praktische handvatten in relatie tot de NP Onderwijsgelden. De AVS heeft, met support van het ministerie van OCW, 10 kwaliteitskaarten ontwikkeld die de schoolleider praktische hulp bieden. De kwaliteitskaarten zijn ontwikkeld naar aanleiding van onderwerpen die in de AVS-webinar Nationaal Programma Onderwijs ‘naar een haalbaar, gedragen en duurzaam plan’ aan de orde zijn gekomen.

In navolging van het webinar heeft de AVS, samen met webinarsprekers Loes van Wessum en Anje Ros, en met financiering van OCW, een aantal praktijkkaarten (kwaliteitskaarten) voor schoolleiders ontwikkeld die hen kunnen helpen in de keuzes die zij maken bij de inzet van de NP Onderwijsgelden.

De tien onderwerpen die er nu zijn, zijn in de webinar ook aan de orde gekomen. De kaarten zijn een praktische uitwerking en geven handvatten.

De 10 kwaliteitskaarten die nu beschikbaar zijn:

  • Eigen ontwikkeling schoolleider
  • Hoe leid ik mezelf?
  • Monitoren en bijsturen van NPO-interventies
  • Onderzoeksmatig werken aan onderwijsverbetering
  • Inzetten van personeel en experts
  • Samenwerken met ouders
  • Stimuleren van leren van leraren
  • Veranderkundig werken
  • Voorkomen van te veel werkdruk
  • Werken met proeftuintjes

Links

Gerelateerd nieuws