Staatssecretaris Dijksma heeft op 17 januari het nieuwe 'Convenant kwaliteit kinderopvang' in ontvangst genomen. Nieuw in het convenant zijn de aangescherpte kwaliteitseisen voor de gastouderopvang die de branche en de ouders onlangs overeen kwamen. De brancheorganisaties rekenen hiermee af met snel groeiende (internet)subsidiebureaus die het imago van de gastouderopvang schaden.

De branchepartijen hebben nadere afspraken gemaakt over een aantal aspecten die bepalend zijn voor de kwaliteit. Zo zijn er eisen geformuleerd over de deskundigheid van de gastouders, zoals pedagogische kennis en vaardigheden, kennis hebben van EHBO voor kinderen, communicatieve vaardigheden en de bereidheid scholing te volgen. Daarnaast zijn ook verdergaande eisen geformuleerd voor de begeleiding vanuit het gastouderbureau (het aantal huisbezoeken, jaarlijkse evaluatie, bereikbaarheid voor ouders, gekwalificeerd personeel). En volwassen huisgenoten moeten voortaan een bewijs van goed gedrag hebben. Gastouders mogen inclusief eigen kinderen hooguit vier kinderen jonger dan 4 jaar opvangen. In de afgelopen tien jaar hebben gerenommeerde gastouderbureaus de gastouderopvang laten uitgroeien tot een vorm van kinderopvang waar ouders bewust voor kiezen. De gastouderbureaus garanderen en bewaken de kwaliteit en bieden de gastouders op veel uiteenlopende punten scholing, ondersteuning en begeleiding. Door de enorme groei, 73 procent in de eerste helft van 2007, komt de kwaliteit onder druk te staan. Ook de zogenoemde (internet)subsidiebureaus, die zich presenteren als gastouderbureaus, zetten het imago van de gerenommeerde gastouderopvang onder druk. Deze subsidiebureaus houden zich hoofdzakelijk bezig met administratieve taken en het 'rondpompen' van de kinderopvangtoeslag. De branche neemt nu maatregelen om deze groep uit de branche te weren door op landelijke niveau afspraken te maken tussen ondernemers en ouders. De gastouderbureaus die zich niet houden aan de afspraken zoals vastgesteld in het convenant vallen niet onder de Wet kinderopvang. Met het nieuwe convenant wordt de kwaliteit die gerenommeerde gastouderbureaus bieden, tot landelijke norm verheven. Het nieuwe Convenant wordt door Dijksma verankerd in de Beleidsregel Kwaliteit, waardoor de nieuwe normen per 1 april 2008 gaan gelden. Voor controle en handhaving van deze beleidsregel heeft Dijksma afgelopen december 3 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws