Kwaliteit veel schoolgebouwen niet op orde

Beleidsreactie Slob over Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO)

Er is bijna 3 miljard euro nodig (tot 2025) om de kwaliteit van schoolgebouwen te verbeteren. Dat stelt demissionair minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer in een verlate beleidsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over onderwijshuisvesting. “Dat is slecht voor het onderwijs en het maakt dat de klimaatdoelstellingen bij veel schoolgebouwen niet kunnen worden gerealiseerd”, aldus Slob.

Ook schrijft Slob dat een verouderde inrichting van schoolgebouwen en slechte ventilatie het organiseren van kwalitatief goed eigentijds onderwijs bemoeilijkt en daarmee een negatieve invloed heeft op de leerprestaties. “Ook zie ik dat slechte gebouwen kansengelijkheid, toegankelijkheid en werkplezier soms sterk in de weg zitten.” Daarom moet echt werk worden gemaakt van betere onderwijshuisvesting. Het aanpakken van de verouderde voorraad van schoolgebouwen is daarbij een noodzakelijke eerste stap. Tot 2025 gaat het om een bedrag van bijna 3 miljard euro om met spoed 660 schoolgebouwen te vervangen of renoveren.

Slob geeft in zijn beleidsreactie aan dat een wetsvoorstel over onderwijshuisvesting in voorbereiding is. Het wetsvoorstel zal uit drie onderdelen bestaan. Allereerst worden gemeenten verplicht om een integraal huisvestingsplan (IHP) voor een periode van vier jaar vast te stellen en worden schoolbesturen verplicht een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) te maken. Daarnaast wordt het begrip renovatie in de wet toegevoegd aan de voorzieningen in de huisvesting waar de gemeente voor verantwoordelijk is. De optie om een schoolgebouw te renoveren wordt als volwaardig alternatief voor nieuwbouw aangemerkt. Tenslotte wordt het investeringsverbod voor schoolbesturen in het primair onderwijs in beginsel opgeheven. De minister verwacht dat de internetconsultatie over dit wetsvoorstel begin 2022 kan plaatsvinden.

Links