Kwaliteit Speciaal

Het project Kwaliteit Speciaal beoogt in de komende jaren een impuls te geven aan de kwaliteitsontwikkeling van het het speciaal onderwijs. De speerpunten voor dit project zijn :

– invoering van kwaliteitsbeleid gekoppeld aan zelfevaluatie. Er wordt een zelfevlauatieinstrument ontwikkeld en geimplementeerd ;
– verbetering van het aanbod en de spreiding van voortgezet speciaal onderwijs ;
– regionale netwerken om voorbeelde van good practise op te sporen en bekendheid te geven.

De projectorganisatie bestaat uit een begeleidingscommissie die gevormd wordt door de onderwijsorganisaties en de WEC-raad, waarbij een kleine stuurgroep als een soort van dagelijks bestuur optreedt naar de projectgroep.

Bron
Kadernieuws 6 – februari 2006

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.