Kwaliteit speciaal basisonderwijs sterk verbeterd

Onderwijsverslag 2007/2008 nader onder de loep
De meeste Nederlandse scholen bieden over het algemeen onderwijs van voldoende kwaliteit, blijkt uit het Onderwijsverslag 2007/2008 zoals beschreven in de laatste Kadernieuws. In het betreffende artikel werd niet verder ingegaan op het speciaal basisonderwijs, maar deze tak heeft zich in de afgelopen twee jaar aanzienlijk verbeterd. Vijf scholen worden nog maar aangemerkt als zeer zwak.

Dat komt volgens het SBOwerkverband vooral doordat steeds meer scholen ontwikkelingsperspectieven voor hun leerlingen opstellen. Ontwikkelingsperspectieven geven inzicht in de leeropbrengsten, zorgen voor een planmatige aanpak, stimuleren de ontwikkeling van leerlijnen en het maken van afspraken over leerstofaanbod. Naast de goede cijfers geeft de inspectie ook een paar verbeterpunten op voor het speciaal basisonderwijs: slechts een derde van de scholen evalueert de opbrengsten op schoolniveau systematisch. Hier valt nog voldoende resultaat te behalen. Dat geldt ook voor het opstellen van criteria die bepalen wanneer reguliere begeleiding overgaat in extra zorg. In het hoofdstuk over zorgleerlingen signaleert de inspectie tevens dat de prestatieverschillen tussen leerlingen binnen een school erg groot kunnen zijn. In het voortgezet onderwijs leidt dat soms tot een voortijdige uitstroom van leerlingen die niet goed meekomen, waardoor hun slechte prestaties niet gemeten worden en deze minder zichtbaar zijn in de eindresultaten. In internationaal onderzoek (onder meer door Fullan en Barber) wordt dat al langer gesignaleerd. Het blijkt vooral te wijten aan kwaliteitsverschillen tussen leerkrachten. Fullan duidt deze problematiek aan als close the gap. Opvallend is dat de inspectie tegelijkertijd in het Onderwijsverslag stelt dat leerkrachten hun onderwijs voldoende afstemmen op hun leerlingen en dat het van voldoende kwaliteit is. AVS-adviseur Jos Hagens: “Als dat echt zo zou zijn, is Passend onderwijs (behoudens enkele nieuwe structuurtjes) niet meer nodig! Leerkrachten stemmen het onderwijs over het algemeen goed af op de gemiddelde leerling, maar de tegenstelling zit `m in de uitersten. De zorg en aandacht voor leerlingen die onder of bovengemiddeld presteren kan beter. Passend onderwijs kan die kloof kleiner maken.”

Meer informatie: http://www.kindopdegang.nl/ en http://www.leerlingbijdeles.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.