De inspanningen van de onderwijssector in Noord-Nederland om de kwaliteit van de scholen te verbeteren, werpt zijn vruchten af. Was in 2008 nog 17 procent van de basisscholen in het noorden zwak of zeer zwak te noemen, in 2012 is dit percentage gezakt naar 4 procent. Het landelijk gemiddelde ligt op 3 procent.

Ondanks de verbeteringen hebben Friesland en Groningen dus nog steeds meer zwakke en zeer zwakke scholen dan de rest van het land, blijkt uit een rapport dat de Inspectie van het Onderwijs begin 2013 presenteerde.
Opvallend is dat de prestaties van noordelijke leerlingen in groep 4 op het gebied van taal en rekenen zo zeer omhoog zijn gegaan, dat ze hun achterstand op leerlingen uit de andere provincies hebben kunnen ombuigen naar een voorsprong. Hun prestaties verbeterden ook sneller dan die van leerlingen in de rest van het land. De citotoetsscores liggen in Drenthe en Groningen nog wel iets onder het landelijke gemiddelde.
De scholen in de drie noordelijke provincies lopen ook achter op de rest van het land als het gaat om het afstemmen van onderwijs op verschillen tussen leerlingen, analyse van vorderingen en planmatige zorg. Hierdoor lukt het de scholen minder goed om problemen bij leerlingen te voorkomen of snel op te lossen.
De inspectie constateert dat noordelijke eenpitters vaker hun zaken niet op orde hebben en minder vaak beleid ontwikkelen voor de school die ze besturen. Volgens de inspectie moeten de schoolbesturen ook het intern toezicht verbeteren. Veel besturen ontbreekt het nog aan een onafhankelijke en kritische houding en ze ondernemen te laat actie als de kwaliteit van de school achteruit gaat.
Verder waarschuwt de onderwijsinspectie dat noordelijke schoolbesturen meer moeten anticiperen op krimp. Dat doen ze nu nog te weinig.

Het rapport is te downloaden via de AVS-website.

Meer informatie: http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • ‘Planloos is kansloos’

  • Cicero leest Covey