Kwaliteit examens lerarenopleidingen moet beter

Landelijke commissie
Er komt een landelijke commissie om de kwaliteit van de examens van lerarenopleidingen in het hbo – waaronder de pabo´s – te verhogen. Dat stelt staatssecretaris Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer.

De commissie moet erop toezien dat de vereiste vakinhoudelijke kennis wordt getoetst in de examens. “Studenten van de lerarenopleidingen zijn de docenten van de toekomst. Leerlingen hebben er baat bij dat studenten hun lerarenopleiding afsluiten met een ambitieuze examinering”, aldus de staatssecretaris. Van Bijsterveldt heeft hierover afspraken gemaakt met de HBO-raad en stelt hoge eisen aan de samenstelling van de commissie, waarin schoolleiders, leerkrachten, examen- en meetdeskundigen en wetenschappers zitting krijgen. De commissie moet haar taak op een transparante en onafhankelijke manier kunnen uitvoeren. Met de installatie van de landelijke examencommissie volgt de staatssecretaris een advies op van de Onderwijsraad. Na goedkeuring van de staatssecretaris wordt de centrale examencommissie geïnstalleerd door de HBO-raad.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.