Kwaliteit cluster 2 baart nog steeds zorgen

Ruim een derde ontving aangepast arrangement `zwak´
De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2006, 2007 en 2008 de kwaliteit van het cluster 2-onderwijs onderzocht. Van iedere onderzochte school is een afzonderlijk kwaliteitsprofiel gemaakt. De kwaliteit van de cluster 2-scholen is weliswaar verbeterd ten opzichte van de voorgaande jaren, maar desondanks zijn er nog steeds te veel scholen die op essentiële onderdelen onvoldoende onderwijskwaliteit bieden.

Ruim een derde van de scholen heeft dan ook een aangepast arrangement `zwak´ ontvangen. Handelings- en begeleidingsplannen zijn regelmatig geen goede sturings- en verantwoordingsdocumenten. De inspectie acht onvoldoende kwaliteit van het cluster 2-onderwijs en de handelings- en begeleidingsplannen maatschappelijk niet acceptabel, omdat de kwetsbare cluster 2-leerlingen recht hebben op onderwijs dat is afgestemd op hun specifieke onderwijsbehoeften. Dit ondanks dat scholen over het algemeen hun uiterste best doen om de leerlingen onderwijs te bieden van voldoende kwaliteit. De inspectie beoordeelde voor het onderzoek ook de kwaliteit van het onderwijs aan cluster 2-geïndiceerde leerlingen met een rugzak, aan de hand van handelingsplannen, begeleidingsplannen en lesobservaties.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.