Kwaliteit belangrijker dan salaris voor status leraarschap

In het rapport 'How the world's best-performing school systems come out on top' heeft adviesbureau McKinsey de beste onderwijssystemen ter wereld met elkaar vergeleken. Daaruit blijkt onder andere dat de landen die het hoogst scoren dit niet perse bereiken door het verhogen van lerarensalarissen, maar dat de kwaliteit van leerkrachten een veel grotere rol spelen op de leerprestaties van kinderen.

Belangrijker voor het verbeteren van de leerprestaties en daarmee de status en het imago van het leraarschap acht McKinsey de kwaliteit van (aankomend) leerkrachten, die van hun opleiding, de manier van lesgeven en de controle daarop. In landen die hoog scoren in het rapport, zoals Finland, Singapore en Zuid-Korea, vindt dan ook een strenge selectieprocedure plaats aan de poort van de lerarenopleiding. Alleen de beste universitair opgeleide studenten worden toegelaten en er zijn evenveel opleidingsplaatsen als vacatures. Mede daardoor heeft het leraarschap daar een hoge status en goed imago. De opleiding is in deze landen zeer gewild. Bovendien is er, door de strenge selectie, per student veel meer geld beschikbaar dan in landen zonder strenge selectie, zoals Nederland. Gevolg: geen lerarentekort en de beste leerkrachten. Ook besteden deze landen veel tijd en aandacht aan de professionele ontwikkeling van de leerkracht, zoals begeleiding van jonge leerkrachten, nascholing en coaching.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.