Diverse kunstvakverenigingen deden onlangs een oproep om meer en beter samen te werken met basisscholen als het gaat om de veldaanvragen voor kunst en cultuur.

Kunstvakverenigingen kunnen bij de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) veldaanvragen indienen om de inhoud van het onderwijs te versterken. Vorig jaar dienden de gezamenlijke kunstvakverenigingen bij SLO een veldaanvraag in voor het primair onderwijs. Deze veldaanvraag werd toegekend en momenteel wordt er uitvoering gegeven aan het projectplan dat in overleg met de aanvragers is opgesteld. Hierbij is een link gelegd met enkele veldaanvragen van schoolbesturen in het primair onderwijs, om de vraag van scholen en het aanbod van culturele instellingen op elkaar af te stemmen en cultuureducatie in het curriculum van de basisschool te verankeren. Het contact tussen primair onderwijs en kunstvakverenigingen is volgens laatstgenoemde echter nog te indirect en daarmee onbevredigend. De kunstvakverenigingen streven naar een directe manier van (inhoudelijke) samenwerking. Ze vinden het belangrijk om samen met de scholen de inhoud van toekomstige veldaanvragen te bepalen en deze gezamenlijk in te dienen, om echte implementatie van de – naar aanleiding van de aanvragen – ontwikkelde producten een kans van slagen te geven. De kunstvakverenigingen zijn op landelijk niveau georganiseerd. Ze behartigen niet alleen de persoonlijke belangen van leerkrachten in de kunstvakken, maar `waken´ vooral over de inhoud van hun vak. De kunstoriënterende vakken in het primair onderwijs hebben daarbij speciale aandacht, omdat daar de basis wordt gelegd voor de kunstbeleving van later.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws