Sinds enkele weken besteden de media volop aandacht aan de rekenvaardigheid van eerstejaars pabostudenten. Hun rekenvaardigheid zou beneden het niveau van goede rekenaars uit groep 8 liggen. Dit was voor een meerderheid van de Tweede Kamer aanleiding om te stellen dat scholieren die naar de pabo willen, verplicht eindexamen wiskunde moeten doen.

Volgens de AVS een typisch voorbeeld van incidentpolitiek, omdat minister Van der Hoeven in april 2005 al met de opleidingen had afgesproken dat er een verplichte toetsing komt voor pabo-studenten. Aan de hand daarvan wordt vervolgens een bindend studieadvies gegeven. Bovendien heeft bijvoorbeeld hogeschool Inholland sinds november 2005 de plannen klaar om vanaf komend voorjaar tien bijeenkomsten te organiseren waarin studenten zich op deze toetsing kunnen voorbereiden. Ook anderen lieten zich niet onbetuigd. Zo betitelde de voorzitter van de HBO-Raad, de heer Terpstra, pabo-studenten met onvoldoende rekenvaardigheid als nitwits die zo snel mogelijk de pabo moesten verlaten. Met name docenten uit het voortgezet onderwijs leggen de oorzaak van de problemen bij de Tweede Fase en betwijfelen de noodzaak van een verplicht eindexamen wiskunde. Zij stellen dat vr de Tweede Fase hele stammen leerkrachten werden opgeleid die zonder wiskunde in hun vakkenpakket prima in staat bleken kinderen te leren rekenen. Het is in de ogen van de VOdocenten juist de schuld van het wiskundeonderwijs zlf, dat leerlingen en dus ook pabo-studenten onvoldoende rekenvaardigheid hebben. Kinderen worden in de onderbouw van het voortgezet onderwijs opgevoed met de rekenmachine en verliezen hun rekenvaardigheid en bijvoorbeeld de kennis van de tafels.

Een andere gehoorde opvatting: Rekenen op het niveau van groep 8 is een vaardigheid die je kunt verliezen, net als kleien, plakken en schoonschrijven. Een student met aanleg voor het onderwijs die deze vaardigheid in zijn eerste jaar niet beheerst, moet niet worden weggestuurd. Die moet uitgebreid les krijgen in breuken, staartdelingen, procenten en verhaaltjessommen. Je kunt opnieuw leren trefballen, breien en blokfluiten, waarom zou je dan niet opnieuw kunnen leren rekenen?

In al deze reacties wordt over het hoofd gezien dat het uiteindelijk gaat om het afnemend veld. De AVS vindt dat het de taak van de schoolleiders is om, samen met het team, hun vraag aan de opleidingen te formuleren. Welke studenten willen de scholen binnenkrijgen en wat moet het niveau zijn van de in de scholen te benoemen onderwijsgevenden? Daarover dienen de scholen met de opleidingen in overleg te gaan en daarbij hun eigen eisen te formuleren. Het is volgens de AVS dus niet aan de politiek of aan onderzoeksinstellingen om te bepalen wat de scholen moeten willen, maar aan de school(leiders) zelf.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen