Hoe kunnen we anticiperen op de bevolkingskrimp in sommige regio’s? Hoe behouden we onderwijskwaliteit en geven we samenwerking vorm? In het debat tijdens Onderwijspoort KRIMP – dat de AVS samen met de VO-raad en de PO-Raad op woensdag 2 april organiseerde – zijn schoolleiders, besturen en overheden het over één ding eens: de urgentie is hoog.

Samenwerkingsscholen oprichten makkelijker maken en de fusietoets afschaffen. Dat zijn twee van de oplossingen die schoolbesturen aandragen om het krimpvraagstuk aan te pakken. In veel regio’s daalt het leerlingenaantal jaarlijks met tweeënhalf procent en staan steeds meer lokalen leeg. Vooral belemmerende regelgeving beheerst woensdag 2 april het debat Onderwijspoort KRIMP in Nieuwspoort in Den Haag.

Bestuurders uit Zeeland, Limburg, Friesland en de Achterhoek schetsen hoe zij worstelen om kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden, terwijl de bekostiging terugloopt. Die oplossingen zijn nogal eens moeilijk in overeenstemming te brengen met de wet. “Pas als je onder de opheffingsnorm komt, mag je een samenwerkingsschool starten. Maar dan is het al te laat. De opheffingsnorm voor het voortgezet onderwijs is zo laag, dat een school dan al niet meer te exploiteren is”, zegt Henk van Esch, bestuursvoorzitter van Stichting Achterhoek VO.

CDA-kamerlid Michel Rog wil de besturen best tegemoet komen. “Wij waren vroeger misschien terughoudend, nu omarmen we samenwerkingsscholen. Mits de scholen dat zelf willen. Het moet niet worden opgelegd door de landelijke of lokale overheid.” D66 heeft al eens voorgesteld de fusietoets, ook een belemmerend proces, af te schaffen. “Maar de Tweede Kamer is er nog niet aan toe”, zegt Paul van Meenen, D66-kamerlid. “Nee, want grote besturen vormen echt een risico”, repliceert Rog. Het vraagstuk ‘krimp’ blijkt vele kanten te hebben.

“Het is een complex thema”, verzucht gespreksleider Boris van der Ham na anderhalf uur debatteren. “Krimp is een complex thema. Ration, cijfers en emotie spelen een rol. Daarin moeten we een evenwicht vinden.” Alle aanwezigen voelen de urgentie om het krimpvraagstuk aan te pakken. AVS-voorzitter Petra van Haren: “We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat om kansen voor kinderen en om de arbeidsmarkt nu en straks. Een schoolleider kent de context.” 

Het uitgebreide verslag met foto's is te vinden op www.avs.nl

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws