Basisscholen zijn het schooljaar 2013/2014 begonnen met ruim 21.000 leerlingen minder dan in het vorige schooljaar. Dat is een daling van 1,4 procent. Dat blijkt uit cijfers van DUO. Het leerlingaantal in het speciaal basisonderwijs daalt nog sneller, met 4,4 procent.

“Grote groepen acht maken plaats voor kleinere groepen één. Door de bevolkingskrimp daalt het leerlingenaantal in het basisonderwijs al jaren”, aldus de AOb. Dit schooljaar zijn er 1,48 miljoen basisschoolleerlingen. In 2008 waren dat er volgens DUO nog bijna 1,55 miljoen. Vergeleken met oktober vorig jaar gaat het volgens de voorlopige cijfers om een daling van 21.331 leerlingen. Omgerekend zijn dat ongeveer negenhonderd gemiddeld volle schoolklassen.

Speciaal onderwijs
In het speciaal basisonderwijs daalt het leerlingaantal nog sneller. DUO telde 1.760 leerlingen minder. Dat is 4,4 procent lager dan op 1 oktober vorig jaar. Het speciaal basisonderwijs daalt hiermee harder dan het basisonderwijs en ook het doorverwijzingspercentage neemt af. Wel stijgt het leerlingaantal in het speciaal onderwijs, waar leerlingen met zware zorgbehoeften zitten, nog een heel klein beetje. Zo waren er op de scholen 574 leerlingen méér, een stijging van 0,8 procent. Deze stijging geldt voor het voortgezet onderwijs. In de basisschoolleeftijd daalde het aantal so-leerlingen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws