Het uitgangspunt van ‘Krachtgericht coachen’ door Fred Korthagen en Ellen Nuijten is dat mensen talenten en kwaliteiten hebben, die niet altijd uit de verf komen. Hoe herken je de kernkwaliteiten bij jezelf en anderen en hoe ondersteun je de duurzame ontwikkeling ervan? Hoe kun je het innerlijk potentieel optimaal benutten?Allemaal vragen die in het boek op een enthousiasmerende manier besproken worden. De auteurs vinden een belangrijke pijler voor de aanpak in de ‘positieve psychologie’. Die leert ons hoe belangrijk de focus op kracht is. Persoonlijke kwaliteiten helpen je eigen kracht te ervaren en hebben in combinatie met elkaar invloed op jezelf en je omgeving. De uitgave is echter niet alleen een vertaalslag van de ideeën uit de positieve psychologie, maar biedt meer. Nieuw is dat je niet alleen van je positieve ervaringen leert, maar ook interne belemmeringen leert hanteren die je eigen kracht kunnen ondermijnen. Bijvoorbeeld bepaald gedrag, een beeld of overtuiging van jezelf die je niet meer helpt. Bij krachtgericht coachen gaat het erom dat je als coach de coachee (gecoachte) kunt leren autonoom en zelfsturend te worden in het benutten van de eigen kracht en het hanteren van de belemmeringen die de eigen kracht indammen. Gesprekken in het onderwijs worden vaak gekenmerkt door veel denken. Een sterke gerichtheid op denken leidt tot een oppervlakkige manier van reflecteren. Echte diepgang in het leerproces ontstaat vooral als ‘voelen’ en ‘willen’ volop meedoen. Krachtgericht coachen gaat om een authentieke afstemming tussen coach en coachee. Het is een aanpak die je alleen kunt hanteren als je als coach zelf volop oefent in het schakelen tussen denken, voelen en willen. Je moet je eigen comfortzone willen verlaten om jezelf steeds beter thuis te voelen in de vragen naar voelen en willen. Je volgt als het ware de coachee en stuurt die naar zijn/ haar kracht. Daarin schuilt tegelijkertijd het mooie én moeilijke van deze aanpak. Het boek heeft een heldere leeswijzer en elk hoofdstuk eindigt met de kernpunten daaruit. Je krijgt goed zicht op de coachingsaanpak. Heel prettig zijn de vele voorbeelden die de theorie ondersteunen en de aanpak voorleven. Je wordt meegenomen in de verhalen van anderen en leert zien wat er nodig is. Past deze werkwijze in het onderwijs? Hierop kan ik volmondig ‘ja’ antwoorden. Het is in het begin hard werken aan jezelf om deze manier van coachen te leren, maar het is absoluut geen verkapte therapie: het professionele functioneren staat centraal. Je gaat als coach niet in op waarom iets niet gaat, maar boort de krachten van mensen aan. Ook voor leerlingen is dit een prachtige interventie, waarbij ze zich bewust worden van hun kernkwaliteiten en deze leren te gebruiken. Het maakt je gewaar van je eigen potentieel. Hoe mooi is het om je te realiseren dat je altijd een keuze hebt om af te stemmen op je eigen kracht of in de belemmering te blijven hangen. Je voelt wat je te doen staat, je hebt de wil om ernaar te handelen en dat is anders dan dat je rationeel de oplossing had bedacht. Het is een aanpak die me heeft geraakt en ik gun iedereen om dit te leren en zo het beste uit jezelf, je leraren en leerlingen te halen. Ik ervaar bij coachees een enorme energie, grote leerbaarheid en kwaliteitsontwikkeling van binnenuit. Dat maakt onderwijs krachtig. Lijstjes met kernkwaliteiten heb ik inmiddels niet meer nodig. Deze worden vanzelf zichtbaar. En dat is wat ik iedere directeur gun: die shining eyes van leraren en kinderen.

Marleen Huisman is directeur Onderwijs bij SKOH Haaren.

Krachtgericht coachen, een aanpak voor diepgaand leren en effectief functioneren, Fred Korthagen en Ellen Nuijten, 2015, Boom Lemma Uitgevers

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws