Krachtenbundeling openbaar onderwijs

Samenwerking vereniging openbaar onderwijs en vos/abb
De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ ABB gaan nauw met elkaar samenwerken. De besturen van beide organisaties hebben gezamenlijk een intentieverklaring ondertekend voor intensieve samenwerking in 2009 en 2010.

In de verklaring staat dat het openbaar onderwijs juist in deze tijd een herkenbaar gezicht nodig heeft. Bovendien, zo staat in de verklaring, lopen de belangen parallel. Ook speelt de komst van de PO-Raad een rol in de veranderde verhoudingen binnen het primair onderwijsveld. VVO en VOS/ABB gaan gezamenlijke initiatieven ontwikkelen, bijvoorbeeld om de kernwaarden van het openbaar onderwijs meer onder de aandacht te brengen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.