KPN start bodemprocedure voor behoud gratis internet

Sinds 2003 biedt KPN alle scholen in Nederland een gratis internetverbinding aan. Als gevolg van nieuwe regels van toezichthouder Opta wordt KPN echter gedwongen dit met ingang van 1 september 2010 stop te zetten. KPN is het niet eens met de nieuwe regels en is een bodemprocedure gestart om de Opta-uitspraak ongedaan te krijgen. Hierover wordt op z´n vroegst eind 2009 uitsluitsel verwacht.

Omdat het mogelijk is dat de eerdere beslissing van Opta blijft staan, is KPN bezig met vervangende alternatieven. De nieuwe regels van Opta betekenen in de praktijk dat scholen met ingang van het volgend schooljaar, dus vanaf 1 september 2010, niet meer kunnen beschikken over gratis internet. KPN zal daarom de scholen die nu gratis internet ontvangen een verlengingsaanbod doen dat de wettelijk laagst mogelijke prijs heeft. Eind november ontvangen deze scholen een brief over de exacte inhoud en mogelijkheden van het verlengingsaanbod. Daarnaast is KPN in gesprek met partijen uit het onderwijsveld – zoals de AVS en Kennisnet – om te bekijken wat zij nog meer kan betekenen voor het onderwijs, naast het aanbieden van een internetaansluiting. Bijvoorbeeld lesideeën voor leerlingen in het primair onderwijs of workshops voor leerkrachten over het beter en veiliger benutten van internet. Voorjaar 2010 volgt hierover meer informatie. Voor scholen die momenteel gebruik maken van een gratis internetaansluiting van KPN geldt dat deze aansluiting zonder verdere actie nog tot 1 september 2010 geldig is.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.