KPN continueert gratis internetaanbod voor scholen

 

KPN biedt scholen opnieuw drie jaar lang gratis toegang tot internet. Dit werd donderdag 30 november bekend gemaakt tijdens een presentatie van het nieuwe School Online aanbod in Amsterdam. Naast gratis internettoegang bevat School Online ook aanvullende online oplossingen en digitaal lesmateriaal speciaal voor scholen. KPN wil hiermee de vernieuwing van het Nederlandse onderwijs ondersteunen. De AVS speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het aanbod.

School Online van KPN is bedoeld voor alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Voor het aanbieden van digitaal lesmateriaal en aanvullende online oplossingen als E-mail Online en Back-up Online werkt KPN samen met onder andere Cédicu, Fronter, KlasseTV, Microsoft, Three Ships en Waag Society. KPN biedt scholen de mogelijkheid om dit schooljaar gratis gebruik te maken van het digitale lesmateriaal van MonsterMedia en KlasseTV. Ook kunnen scholen twee maanden gratis gebruikmaken van alle digitale content van Cédicu.

Net als bij het vorige aanbod van KPN speelde de AVS ook nu weer een belangrijke rol bij de totstandkoming van het nieuwe KPN-aanbod. Ton Duif, voorzitter van de AVS: “De AVS heeft hiervoor, samen met Schoolmanagers_VO en de MBO-raad, bij KPN bemiddeld en niet zonder succes!” Hij vervolgt: “Internet is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Het realiseren van een veilige en betrouwbare toegang daartoe is daarbij van essentieel belang. Wij leiden de kinderen op die het Nederland van de toekomst vorm gaan geven. De toekomst van Nederland, en daarmee ook de toekomst van onze kinderen, is afhankelijk van het kennisniveau van deze generatie. Ik juich het dan ook van harte toe dat hierin vanuit het bedrijfsleven wordt geïnvesteerd.”

Ad Scheepbouwer, voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN: “Met School Online kunnen scholen het geld dat ze aan hun internetaansluiting moeten uitgeven, inzetten voor andere doelen. Met de online oplossingen geven we scholen mogelijkheden voor nieuwe manieren van leren. Daar profiteren niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten van. En op de lange termijn de Nederlandse kenniseconomie.”

In 2004 bood KPN scholen ook drie jaar gratis internet. Inmiddels maken al meer dan 8.000 scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gebruik van dit aanbod. KPN is zich naast de vele mogelijkheden ook bewust van de risico´s die internet met zich meebrengt, en zet zich dan ook in voor een verantwoord gebruik. 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.