De kosten van de toekenningen van periodieken worden per individuele werknemer berekend conform de van toepassing zijnde voorschriften, terwijl ook berekend wordt hoe lang deze extra betaling dient plaats te vinden, de totale kosten en de gemiddelde kosten. Daarnaast is het mogelijk een raming te maken van de gemiddelde kosten voor een bestuur van enige omvang.

Download
 Extra periodieken PO

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd