Ouders krijgen steeds vaker te maken met extra kosten als de basisschool van hun kinderen overgaat op een continurooster. De bijdrage voor de tussenschoolse opvang hoort bij een continurooster vrijwillig te zijn, maar dit wordt zo niet gepresenteerd door scholen, aldus de NOS.

Ouderorganisatie Ouders & Onderwijs kreeg dit schooljaar al tientallen meldingen van ouders die verplicht worden te betalen. Veel scholen besteden de opvang in de lunchpauze uit aan een andere organisatie, wat geld kost. Wettelijk is vastgelegd dat ouders niet verplicht zijn de tso te betalen bij een continurooster.

Ouders & Onderwijs erkent wel dat overblijven in een continurooster vaak ingewikkeld is voor scholen. Leraren hebben ook recht op pauze zonder leerlingen en ouders moeten allerlei papier regelen (onder andere een verklaring omtrent het gedrag). Als ouders het niet kunnen betalen, moet bovendien ook duidelijk zijn dat dat geen gevolgen heeft voor het kind, aldus de ouderorganisatie.

Scholen zijn sinds 2006 vrij hun schooltijden aan te passen. Het continurooster, waarbij de middagpauze wordt ingekort en de kinderen vroeg in de middag weer vrij zijn, wordt door 23 procent van de scholen aangehouden. Leraren geven vaak aan dat het continurooster meer rust geeft op school.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws