Een aantal softwareleveranciers heeft – vooruitlopend op het persoonsgebonden nummer en de aanpassingen die zij dienen te doen aan hun softwarepakketten – rekeningen gestuurd naar scholen. De afgelopen tijd is de AVS regelmatig door schoolleiders benaderd met het verzoek hierover een advies te geven. De AVS is van mening dat het nu al doorberekenen van deze kosten aan scholen, op z´n zachtst gezegd, aan de vroege kant is.

Op de eerste plaats is op dit moment nog niet duidelijk welke eisen exact gesteld zullen worden aan de gegevensuitwisseling tussen de scholen en de overheid. Derhalve is ook nog niet duidelijk welke aanpassingen de leerlingadministratieprogramma´s moeten krijgen. Daarom is meent de AVS dat het niet correct is om scholen nu reeds kosten in rekening te brengen, terwijl nog niet helder is welke werkzaamheden daar tegenover zullen staan en er nog niet of nauwelijks diensten geleverd zijn.

Daar komt bij dat de aangepaste software zich gedurende het traject in een aantal tests nog eerst zal moeten bewijzen, alvorens `gekwalificeerd´ te worden. Ook vanuit dat perspectief is het vreemd om nu al kosten in rekening te brengen voor de aanpassing van de software.

Scholen zijn vrij om een leerlingadministratiepakket te kiezen en desgewenst van systeem te wisselen. Voor scholen kan de implementatie van de PGN-functionaliteit een reden zijn om over te stappen. Vanuit het voortgezet onderwijs zijn hiervan voorbeelden bekend.

Bron
AVS

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.