De landelijke organisaties van leerlingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders hebben het Advies ‘goede medezeggenschap’ uitgebracht. Het advies is een uitvloeisel van de evaluatie van de Wms in 2012. Daarbij werd geconstateerd dat verbeteringen in de uitvoering van de Wms nodig waren. Het project Versterking Medezeggenschap heeft tot doel deze verbeteringen te realiseren en loopt tot 1 januari 2016. Het advies vormt het uitgangspunt voor het project.
 
 
Ontwikkelvraagstukken met betrekking tot versterking medezeggenschap kunnen via het aanvraagformulier worden ingediend. Begeleiding of advies is onder voorwaarden kostenloos.

Dit aanbod wordt voor de AVS door de adviseurs Ivon de Wilde, Dennis Lindelauf, Jan Stuijver en Paul van Lent uitgevoerd. Uiteraard brengen zij in deze bijeenkomsten de specifieke rol van schoolleiders voor het voetlicht.

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders