De koppeling tussen de Arbomeester en de Arbocatalogus PO is een feit. Hiermee ondersteunt het Vervangingsfonds werkgevers bij het zoeken naar relevante informatie en oplossingen voor in de RI&E (Risico Inventarisatie- en Evaluatie) gesignaleerde arborisico´s.

Met één druk op de knop kunnen de gebruikers van de Arbomeester aanvullende informatie voor elk aandachtspunt ophalen vanuit de Arbocatalogus PO. Dat kan algemene informatie zijn, zoals bepaalde wetgeving, reglementen of cao-afspraken, maar ook gerichte oplossingen voor de geconstateerde arborisico´s.
De Arbomeester is het meest gebruikte RI&E-instrument in het primair onderwijs. Uit de RI&E kunnen specifieke arborisico´s naar voren komen, waar de school of het bestuur actie op moet ondernemen. De koppeling voorziet de werkgever daarmee eenvoudige en snel van relevante informatie die nodig is bij het opstellen van een plan van aanpak.

Meer informatie: http://www.arbomeester.nl/, www.arbocataloguspo.nl en http://www.vfpf.nl/

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws