Koning Willem-Alexander stipte tijdens de Troonrede kort het onderwijs aan. Hij zei dat met een ‘forse investering’ het vak van leraar aantrekkelijker is gemaakt, met als resultaat lagere werkdruk en meer werkplezier. Ook noemde hij de toenemende belangstelling voor de pabo en voor zij-instroom in het primair onderwijs. ‘Desondanks blijft het probleem van het lerarentekort nijpend’, zo zei hij. De regering blijft volgens hem bevorderen ‘dat nog meer mensen voor dit mooie beroep kiezen’.
 
Reactie AVS
Zoals in het hele vraagstuk rond de onderwijsarbeidsmarkt wordt vooral het vak van de leraar genoemd. Wij weten dat juist ook het tekort aan schoolleiders enorm en groeiende is en blijven daar dan ook de aandacht op vestigen. De schoolleider maakt het verschil en heeft een prachtig vak, maar staat er vaak alleen voor. Ondersteuning moet vanzelfsprekend zijn. Goede scholen met kwaliteit en continuïteit van onderwijs en goed positioneren en faciliteren van leraren kunnen niet zonder een goede schoolleider. Ook voor schoolleiders is nu de salarisverbetering en positionering dringend nodig en ook de verlaging van de werkdruk. Een deel van de werkdrukgelden op schoolniveau kan daar ook nu al voor worden ingezet. Helaas zien we dat er weinig schoolleiders zijn die hun eigen belang hierin naar voren brengen omdat zij juist het verlichten van de werkdruk voor de leraren als belangrijk onderdeel van hun verantwoordelijkheid zien.
 
Reacties uit de politiek
Lodewijk Asscher: “Maar mij viel vooral ook op wat de koning niet zei. Terwijl kinderen straks pas vanaf vijf jaar naar school dreigen te gaan, hoorde ik niks over extra geld voor onderwijs. Terwijl steeds meer mensen geen betaalbaar huis kunnen vinden, hoorde ik niks over een huurverlaging. Voor echte vooruitgang moet het roer nú om. Nu investeren in leraren, agenten, verpleegkundigen. Nu omzien naar de kinderen en de ouderen. Nu aan zekerheid voor later bouwen.”
 
Jesse Klaver: “Mooie woorden van de Koning over 75 jaar vrijheid en dat die vrijheid nooit vanzelfsprekend is. Komend jaar dreigt een verloren jaar te worden. De crisis in de publieke sector wordt niet aangepakt.”

Gerelateerd nieuws