De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan van 20 personen, gekozen door de leden. Dit orgaan adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. De raad heeft op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht en vergadert drie a vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en de directie van de AVS.

Onder andere door het aflopen van zittingstermijnen heeft de AVS Ledenraad heeft per 1 januari 2017 vijf vacatures. U kunt zich verkiesbaar stellen voor de ledenraad. U doet dit door voor 16 september een e-mail te sturen naar ledenraad@avs.nl. U wordt vervolgens in september door de (vice-)voorzitter van de ledenraad worden benaderd. Zij lichten u dan het vervolg van de sollicitatieprocedure toe.
Op deze pagina kunt u meer lezen over de ledenraad.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd