Vijf jaar geleden maakte Annette Veraart de overstap van de publieke omroep naar de Stichting Support, waarin de AVS en Schoolmanagers-VO hun individuele rechtspositionele belangenbehartiging hebben ondergebracht. In oktober nam Annette Veraart afscheid van Support. Ze blikt terug op haar ervaringen.

Annette Veraart neemt afscheid van Stichting Support
“Ik vroeg me af of ik bij Support te maken zou krijgen met eigenwijze directeuren die het altijd beter weten. Mijn referentiekader bestond uit de leraren, de conrector en de rector van de middelbare school. Nou, dan weet je genoeg. Maar het is me 100 procent meegevallen. Natuurlijk waren er eigenwijze mensen, maar wel bijna altijd bereid om te luisteren en mee te denken. Ook vroeg ik me af met welke juridische vraagstukken ik in aanraking zou komen. Die varieerden van conflicten tussen een schoolleider en een team, het vervallen van een functie als gevolg van een fusie tot arbeidsongeschiktheid en vervroegd willen uittreden. Het viel mij op dat er in het onderwijs grote bereidheid bestaat om er samen uit te komen bij een conflict. Men wil meestal een regeling treffen. Deze kan bestaan uit ontslag uit de eigen functie en herplaatsing in een andere functie bij hetzelfde bestuur. Het kan ook zijn dat na ontslag een outplacementtraject wordt aangeboden. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat onderhandelen over een goede regeling in de onderwijssector makkelijker is dan elders, omdat er goede bovenwettelijke uitkeringsregelingen bestaan. Zo heb je de herplaatsingtoelage, de loonaanvulling en de bovenwettelijke uitkering. Er wordt weliswaar gesnoept aan deze regelingen, maar bovenwettelijke uitkeringen bestaan nog steeds.”

Achter de broek aan zitten
“Recht hebben op een bovenwettelijke uitkering en deze uitkering daadwerkelijk ontvangen, zijn twee totaal verschillende zaken. Daar worden de juristen van Support dagelijks mee geconfronteerd. Zoals gezegd komt het soms voor dat een schoolleider wordt ontslagen. Wat als deze schoolleider wordt herplaatst in een minder betaalde baan? De betreffende schoolleider werkt al jaren in het onderwijs, is boven de vijftig en kan op grond van de BBWO aanspraak maken op een loonaanvulling. Voor deze uitkering moet de schoolleider bij het UWV zijn. Als de aanvraagformulieren voor de uitkering zijn ontvangen en ingevuld naar UWV zijn geretourneerd, kan het vaak maanden duren voordat er een beslissing wordt genomen. Hier ligt een schone taak voor Stichting Support. Bellen, aangetekende brieven sturen en als het niet anders kan klachten indienen bij het UWV. Gelukkig is het vaak eind goed al goed en worden de uitkeringen toegekend. Wordt er geen uitkering toegekend, dan kan bezwaar worden aangetekend bij de afdeling Bezwaar & Beroep van het UWV. We bellen dan ook vaak naar deze afdeling om te horen wat de stand van zaken is. Wordt het bezwaar wel gegrond verklaard, dan zijn de irritaties die de vele telefoontjes met het UWV toch altijd weer met zich meebrengen een stuk makkelijker vergeten. Binnenkort is dat allemaal verleden tijd. Ik heb gedurende de vijf jaar dat ik bij Support heb gewerkt veel leuke, eigenwijze mensen ontmoet, die het meer dan de moeite waard maakten om onder meer het UWV achter de broek aan te zitten”

Auteur: Annette Veraart
Verder in dit nummer
Kader Primair 3 – November 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws